Oferta plebiscyt

Połączona VII i VIII edycja - Plebiscyt Gospodarczy i Gala „Kobiece Twarze - Women’s Faces”

13 XII 2021 Zamek Książ, Wałbrzych (Poniedziałek, godz. 19.00-22.00)

OFERTA WSPÓŁPRACY

Promocja na stronie www.kobiecetwarze.pl:

a) w zakładce „Partnerzy” logotyp Partnera – linki aktywne z przekierowaniem do str. internetowej Partnera; 

b) na str. głównej w slajderze przewijającym się – logo Partnera ;

c) kampania reklamowa w zakładce „News”- publikacje o marce, produktach, wydarzeniach, i innych. Częstotliwość 1 artykuł/reklama co 2-3 tyg.;

d) Publikacje reklamowe:
- z zakładki„Newsy”w formie postów na FB KobieceTwarze;
- w postaci osobnych postów reklamowych na fanpage’u Kobiecych Twarzy z linkami aktywnymi; Kampania trwa 3 miesiące - rozpoczęcie wg potrzeb partnera.

Nieodpłatne nominowanie do udziału w Plebiscycie:
- kobiet i firm zaprzyjaźnionych/swoich partnerów, które zdaniem Partnera zasługują na wyróżnienie i nagrodę, co partnerowi Gali gwarantuje zacieśnienie relacji biznesowych ze swoimi partnerami.

- swoich pracownic na stanowiskach decyzyjnych jako Profesjonalistki lub Osobowości

Logotyp Partnera na Zaproszeniach wysłanych do przedstawicieli biznesu, do szefów instytucji w kultury, polityków, samorządowców, szefów NGO’S, polityków – ok. 600-700 zaproszeń.

Partner otrzymuje dodatkowo kilka /-naście zaproszeń do wręczenia swoim gościom, nieujętym w nominacjach.

 

Możliwość doposażenia i wystawienia podczas Finałowej Gali Plebiscytu:

a) Ścianek, rollupów, punktu partnerskiego promującego produkty oraz umożliwiającego sprzedaż produktów, 

b) wręczenia drobnych sygnowanych logo partnera prezentów/gadżetów dla gości Gali.

Slajdy z logotypami partnerów na ekranie głównym podczas Gali przed filmem wprowadzającym do wydarzenia i przed każdą z kategorii nominowanych i nagradzanych, by wpoić się w świadomość gości.

 

Kampania reklamowa w czasopiśmie Kobiece Twarze :

– 2 str. A4 w magazynie: publikacja może być forma artykułu, wywiadu ze zdjęciami, może też być reklama graficzną marki i jej produktów, bądź przyznania nagrody, itp.

umożliwiamy wkładkowanie do magazynu np.rabatowych Voucherów na zakupy produktów w sklepach internetowych, gdzie kupujący wykorzystując przypisany do Gali kod rabatowy zamieszczony na Voucherze zapewnia sobie tańsze zakupy, a Państwo możliwość na tej płaszczyźnie wyliczenie sobie częściowej stopy zwrotu z projektu jakim jest Gala, bądź innych wkładek

Czasopismo wydawane w nakładzie 5 tys. egz.
 

Kolportowane jest wśród partnerów Gali, gości Gali, partnerów poprzednich edycji z terenu całej Polskia także Forum Kobiecych Twarzy realizowane cyklicznie w ciągu całego roku co 2-3 miesiące. Magazyn dostępny również w wersji elektronicznej udostępniony na kobiecetwarze.pl

 

Egzemplarze czasopisma Kobiece Twarze przekazujemy również partnerowi w ilości przez niego zgłoszonej- zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

Zapowiedzi i relacje z finałowej Gali w mediach lokalnych (prasa, tv, radio), internetowych ogólnopolskich wraz z prezentacją wydarzenia, laureatów i partnerów.

Prezentacja filmów promocyjnych Partnera na ekranie podczas Gali – część bankietowa wydarzenia (ekran Led i ekrany poboczne na salach bankietowych).

Filmy mogą być: reklamą, relacją z kampanii społecznych, zachęceniem do współpracy lub pracy w firmie partnera jako firmie przyjaznej kobietom i ogólnie pracownikom.

Filmy będą prezentowane na ekranie w zapętleniu.

Film opublikowany będzie po wydarzeniu również na kanałach KobieceTwarze i udostępniany na fanepage’ach KT- za zgodą partnera.

Przekazanie Partnerowi filmu z Gali i relacji zdjęciowych do wykorzystania dla własnych działań marketingowych wraz z prawami autorskimi.

Przekazanie Partnerowi bazy kontaktów do :
- Laureatów Plebiscytu nagrodzonych podczas Gali
- Partnerów wydarzenia, celem złożenia osobistych gratulacji i podziękowań za współudział.

KOSZT PARTNERSTWA

Pełen pakiet :

10.000,00 netto