O plebiscycieBiznes, kultura, polityka, sport – o tym jakie są, decydują ludzie, którzy je tworzą. Część z tych osób to kobiety. Zapewnienie równości szans dla kobiet i mężczyzn oraz pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa jest jednym z podstawowych praw człowieka. Stanowi także fundamentalną przesłankę umacniania demokracji oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Cele związane z promowaniem oraz wdrażaniem przedsięwzięć nakierowanych na realizację zasady równości płci, zyskały na świecie powszechną aprobatę i są obecne we wszystkich ważniejszych programach rozwoju. Kobiece Twarze zostały stworzone, aby pokazywać i promować przedsiębiorcze projekty kobiet, osobowości kobiece, które mają wpływ na rozwój gospodarczy regionu, kraju, a także firmy, które są przyjazne kobietom i także dzięki nim rozwijają się. Kilka lat temu pomysł ten skłonił Aldonę Ziółkowską-Bielewicz do przyjrzenia się kobiecym środowiskom, gdy organizowała eventy edukacyjno-integracyjne dla kobiet. Teraz, zainspirowana wzrastającą aktywnością kobiet we wszystkich dziedzinach życia, proponuje Plebiscyt Kobiece Twarze-Woman’s Faces, który jest kontynuacją idei Kobiecanek,  jednak w nowej odsłonie i znacznie szerszej skali.www.kobiecetwarze.pl

www.facebook.com/kobiecetwarze/

www.instagram.com/kobiecetwarze/5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie